Disclaimer

Algemeen

Sylvahna Mulder (Kamer van Koophandel 718 220 11), hierna te noemen Sylvahna.nl, verleent u hierbij toegang tot www.sylvahna.nl (de website)  en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Sylvahna.nl en derden zijn aangeleverd en gemaakt. Sylvahna.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Aansprakelijkheid

De op de website aangeboden teksten en foto’s worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Alle reviews op de website zijn gebaseerd op eigen persoonlijke ervaringen en meningen. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De inhoud van de artikelen kan op elk moment wijzigen of verwijdert worden zonder voorafgaande mededeling van Sylvahna.nl.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende teksten en foto’s liggen bij Sylvahna.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik hiervan in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sylvahna.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke teksten of foto’s anders is aangegeven.